Film Yarışması

Uluslararası Erbain Ödülü’nün film yarışmasına katılmak için büyük Erbain Yürüyüşü, Kerbela ziyaretinin kalıcı tezahürleri ve Hz. Hüseyin’e duyulan sevgi ve bağlılığın ifadesi temalırıyla uzun metrajlı film, kısa film ve belgesel filmlerinizi yarışma sekreterliğine gönderebilirsiniz. Gönderilen eserlerin cep telefonu kamerası veya video kamera ile hazırlanabileceği unutulmamalıdır.

Film Yarışmasına Katılım Kuralları:

Yarışmaya katılım ve eser gönderme her kese açıktır.

Gönderim sayısında her hangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Seyahatname, fotoğraf veya film yarışması bölümlerine, ilgili düzenlemelere uyulması kaydıyla eşzamanlı katılım serbesttir.

Kurmaca ve belgesel bölümündeki kısa filmler için maksimum süre 30 dakikadır.

Yarışma bölümünde yer alan filmlerin, eserin kimliği ve sahibine ait bilgiler iletişim portallarından biri aracılığıyla gönderildikten sonra bağımsız olarak incelenmesi için, DVD’ye kaydedilmesi ve posta yoluyla Uluslararası Erbain Ödülü daimi sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir. Filmin adını, yönetmeni ve süresini DVD’ye eklemek şarttır. Ayrıca filme ek olarak, film sahnelerinden üç fotoğraf ve yönetmenin bir fotoğrafı DVD’ye kaydedilmesi gereklidir.

Sekretarya, eserlerin tesliminden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumluluk kabul etmez.

Belgeleri eksik veya kusurlu olan filmler yarışmaya alınmayacaktır. Kabul edilenlerin isimleri açıklandıktan sonra orijinal filmin sekretaryaya teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcı, yarışma bölümünden kaldırılacaktır.

Filmlerin orijinali DVCAM, HD, HDV ve FULL HD formatlarından birinde hazırlanmalıdır. Uluslararası Erbain Ödülü Sekreterliği ve Kültür ve İslami İletişim Kurumu, televizyonda yayınlanmak amacıyla yarışmaya gönderilen filmlerden reklam versiyonu üretmek için yararlanabilir.

Yarışmaya katılım, yarışma kurallarının kabulü anlamındadır.

Yarışmaya kabul edilen eserlerin tüzel veya gerçek yapımcısı varsa, yarışmaya katılmak için yapımcısının iznini gösteren yazı ibraz edilmelidir. Onay yazısı en kısa sürede iletişim kanallarından biri aracılığıyla Uluslararası Erbain Ödülü Daimi Sekreterliğine gönderilmesi gerekmektedir, aksi takdirde ilgili eserler yarışma bölümünden çıkarılacaktır.

İşbu Yönetmelikte yer almayan herhangi bir konuda nihai karar ve hükümlerinden kaynaklanan belirsizliklerin yorumlanması yarışma sekreterinin yetkisinde olup, katılımcılar ve hakemler bu konuda her türlü itiraz hakkından yoksundur.