Kitap Yarışması

Uluslararası Erbain Ödülü, kıymetli kitapları tespit etmek ve tanıtmak, farklı ülkelerden yazarları, tercümanları, musahhihleri ve yayıncıları desteklemek ve teşvik etmek, ayrıca Hüseynî kültürünü yaymak amacıyla düzenlenmektedir. Uluslararası Erbain Ödülü’nün kitap bölümüne katılmak için Erbain konusundaki (külliyat, tarih, rical, ahlak, Kuran bilimleri, hadis, İslami metinlerin tercümesi, İslam kültür ve medeniyeti, İslam sanatı ve mimarisi, çağdaş İslami araştırmalar, edebiyat: şiir, kısa ve uzun öyküler, yetişkin ve çocuk romanları, belgeseller vb. dâhil) çalışmalarınızı sekreterliğe gönderebilirsiniz. Daha fazla detay aşağıda belirtilmiştir.

Kitap yarışması kuralları

– Yarışmaya katılım ve eser gönderme her kes için serbesttir.

– Bu yarışmada sadece son iki yıl içinde ilk kez çevrilen ve yayınlanan kitaplar değerlendirilecek ve kitabın yaratıcısı veya yayıncısı, yarışma web sitesinde kayıt formunu dolduracak ve kitabın iki nüshasıyla birlikte sekreterliğe gönderecektir. Gönderilen eserler iade edilmeyecektir.

Gönderilen eserlerin özelliği

– Kitap hacminin içerikle uyumluluğu, konuların bölümlere ayrılması, bölümlerin uygunluğu ve içeriğin tekdüzeliği, teknik dizinlerin belirtilmesi, redaksiyondaki titizlik, kitap düzeninin düzgün olması ve basım hatası olmaması, çevrilen kitaplarda temel çeviri kriterlerine dikkat edilmesi ve düzeltme adabına riayet edilmesi, metinlerin eleştirel açıklamaları ile birlikte düzeltilmesi ve yeterli nüsha sağlanması.

– İlgili düzenlemelere uyulması kaydıyla yarışmanın diğer bölümlerine eş zamanlı olarak katılıma izin verilir. – Dil alanı: Herhangi bir dil kısıtlaması dikkate alınmaz ve Farsça, Arapça, İngilizceye ek olarak İspanyolca, Fransızca, Almanca ve Türkçe gibi diller de değerlendirilecektir.

– Gönderilen eserlerin konusu yarışmanın bölümleri ile ilgili olmalıdır. Nihai karar Uluslararası Erbain Ödülü jürisi tarafından verilecek.

–  İşbu yönetmelikte yer almayan herhangi bir hususta nihai karar vermek ve hükümlerinden kaynaklanan belirsizlikleri yorumlamak, yarışma sekreterliğinin yetkisinde olup, katılımcılar ve hakemler bu konuda her türlü itiraz hakkından yoksundur.