Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması Bölümleri:

Tek fotoğraf

Fotoğraf Koleksiyonu

Fotoğraf bölümü kuralları:

Yarışmaya katılım her kese açıktır.

Seyahatname, fotoğraf veya film yarışması bölümlerine, ilgili düzenlemelere uyulması kaydıyla eşzamanlı katılım serbesttir. Her fotoğraf sanatçısı 5 tek fotoğraf ve bir dizi fotoğraf (3 ila 5 fotoğraf) gönderebilir. Eserler, JPEG formatında, 40 cm’lik ebatta ve 300 dpi çözünürlükte olmalı ve iletişim portlarından biri üzerinden veya posta ile gönderilmelidir.

20 MB’den küçük olan çalışmaları, eseri kaydederken yüklenerek gönderilmelidir.

20 MB’ı aşan eserlerin, esere ait detayları ve eser sahibinin bilgileri, iletişim portallarından biri aracılığıyla iletildikten sonra CD’ye yükleyip posta ile sekreteryaya göndermeleri gerekmektedir. Fotoğraf sahibinin ismi ve eserin unvanı CD’de belirtilmesi unutulmamalıdır.

Fotoğraflar, son iki yıl içinde Erbain gönlerinde çekilmiş olmalıdır.

Gönderilen her eserle ilgili, eser sahibinin adı soyadı, yaşı, eğitim durumu, tam adresi ve sabit numarası ve her bir fotoğrafın unvanı, çekildiği yeri ve saati dâhil olmak üzere ayrıntılarının kişisel ve ek bilgiler bölümüne dikkatlice girilmesi gerekir.

Çalışmalar belgelenmeli ve görüntünün belgesel özelliğini, bilgisayar yazılımı veya her türlü müdahale ile manipüle eden herhangi bir girişimden kaçınılmalıdır.

Gönderilen fotoğraflarda fotoğrafçının imzası, tarih, pasaportu, çerçeve ve logo bulunmamalıdır. Sekreterya, göndereni, eser sahibi olarak tanır. Aksi durumda, eser yarışmadan kaldırılır ve ona ait tüm ayrıcalıklar iptal edilir.

Gönderilen fotoğraflar iade edilmeyecektir.

Gönderilen dosyaların eksik olması durumunda eserler sergiye alınmayacaktır.

Organizatör, eserlerin dijital veya basılı olarak yayımlanması ve yurt içi ve yurt dışı sergiler açma hakkına sahiptir.

Son başvuru tarihinden sonra Sekreterliğe teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin sekretaryaya gönderilmesi, şartların kabulü anlamındadır.

Çalışmaları, final sergisine alınan fotoğrafçılara sertifika verilecektir.

İşbu yönetmelikte yer almayan hususlarla ilgili nihai karar ve hükümlerinden kaynaklanan belirsizliklerin yorumlanması, yarışmayı düzenleyenin yetkisinde olup, katılımcılar ve hakemler bu konuda her türlü itiraz hakkından yoksundur.