Gezi Anıları Yarışması

Uluslararası Erbain Ödülü’nün seyahatname bölümüne katılmak için büyük Erbain yürüyüşü olayları, Hz. Hüseyin’e olan sevginin hikâyesi, farklı milletlerin Erbain gelenekleri, Erbain yürüyüşüne katılmanın kişinin hayatına etkisi, Erbain yolculuğunun sırrı ve diğer ilgili konular hakkında yazdığınız seyahatnamelerinizi yarışma sekreterliğine gönderebilirsiniz.

Seyahat anısı yazma yarışması kuralları:

Yarışmaya katılım ve eser gönderme her kese açıktır.

Her katılımcının yalnızca bir eser göndermesine izin verilir.

Her eser yirmi satırdan az ve 10 sayfadan fazla olmamalıdır. Yarışmanın standart formatı hakkında yönetmelik Uluslararası Erbain Ödülü resmi portalında www.intlarbaeen.com adresinde mevcuttur ve bu metnin sonunda yer almaktadır.

Bir yarışmacı seyahatname, fotoğraf veya film yarışması bölümlerinin hepsine ilgili düzenlemelere uyulması kaydıyla eşzamanlı olarak katılım sağlayabilir. Gezi anıları, Arapça, İngilizce, Urduca, Türkçe, Azerice, Rusça, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Fransızca, İtalyanca, Almanca veya İspanyolca dillerinden birinde olmalıdır.

Gönderilen eserlerin konusu yarışmanın bölümleriyle ilgili olmalıdır. Nihai karar Uluslararası Erbain Ödülü jürisi tarafından verilecek.

Gönderilen eserler, standart yarışma formatına uygun olmalıdır. Standart formatta örnek bir dosya katılımcılara portal yönetmelikleri bölümünde sunulmaktadır. Bu formatın dışında derlenen eserler işleme alınmayacaktır.

Doğrudan alıntılar ve kişilerin diyaloğu dışında, konuşma dili kullanımına izin verilmez. Gezi anıları hayal ürünü değil gerçek olmalı ve nesnel gözlemlerin sonucu olmalıdır.

Gönderilen çalışmanın konusuyla ilgili referans ve görsel gibi belgelerin sunulması, değerlendirme sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

Eser sahibinin, Uluslararası Erbain Ödülü resmi portalındaki ilgili bölümde kayıt olurken gerekli tüm alanları dikkatli bir şekilde doldurması gerekmektedir.

Festivalde seçilen eserler kitaplaştırılacak olup, Uluslararası Erbain Ödülü Sekreteryası, eserin yazarının adını zikrederek yayın için kullanma hakkını saklı tutar.

Bu yönetmelikte yer almayan herhangi bir konuda nihai karar ve hükümlerinden kaynaklanan belirsizliklerin yorumlanması yarışma sekreterinin yetkisinde olup, katılımcılar ve jüriler bu konuda her türlü itiraz hakkından yoksundur.