فراخوان سفرنامه

فراخوان سفرنامه

برای شرکت در بخش سفرنامۀ جایزۀ جهانی اربعین، می‌توانید آثار خود را با موضوعات اتفاقات راهپیمایی عظیم اربعین، حکایت و روایت دلدادگی به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شرح آداب زیارت اربعین در میان ملل مختلف، تأثیر شرکت در راهپیمایی اربعین بر زندگی فرد، برداشت از سفر و راهپیمایی عظیم اربعین و دیگر موضوعات مربوطه به دبیرخانه ارسال فرمایید. جزئیات بیشتر در ادامه آمده است.

مقررات بخش سفرنامه‌نویسی:

شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است .

هر شرکت کننده مجاز به ارسال تنها یک سفرنامه می  باشد.

هر اثر نباید کمتر از بیست سطر نوشتاری و بیشتر از 10 صفحه در قالب استاندارد جایزه باشد. قالب استاندارد در پرتال رسمی جایزه جهانی اربعین به نشانی www.intlarbaeen.com در دسترس قرار گرفته و در انتهای این متن نیز آمده است.

شرکت همزمان در هر سه بخش سفرنامه، عکس یا فیلم به شرط رعایت آیین  نامه  های مربوطه مجاز است.

سفرنامه ها باید به یکی از زبان  های عربی، انگلیسی، اردو، ترکی استانبولی، آذربایجانی، روسی، کرواتی، صربی، بوسنیایی، فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی یا اسپانیولی باشند.

موضوع آثار ارسالی باید مرتبط با بخش  های مسابقه باشند. تشخیص نهایی این امر بر عهده ی داوران جایزه جهانی اربعین خواهد بود.

آثار ارسالی باید منطبق با فرمت استاندارد مسابقه باشند. فایل نمونه  ای با فرمت استاندارد در بخش مقررات پرتال در دسترس شرکت  کنندگان قرار گرفته است. به آثاری که خارج از این فرمت تدوین شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

استفاده از شکسته نویسی (محاوره نویسی) جز در نقل قول‌های مستقیم وگفت وگوهای اشخاص مجاز نیست.

سفرنامه  ها باید واقعی و حاصل مشاهدات عینی باشند و خیالی نباشد.

ارسال مستندات، نظیر ارجاعات و تصاویر مربوط به موضوع اثر ارسالی، در فرآیند داوری تاثیر مثبت خواهد داشت.

صاحب اثر ملزم است تمامی فیلدهای ضروری را حین ثبت نام و ارسال اثر در بخش مربوطه در پرتال رسمی جایزه جهانی اربعین با دقت تکمیل نماید.

آثار برگزیده جشنواره درقالب کتاب همایش چاپ خواهد شد و دبیرخانه  ی جایزه جهانی اربعین حق استفاده از آثار ارسالی برای چاپ با ذکر نام پدیدآورنده اثر را برای خود محفوظ می‌دارد.

اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش  بینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد آن در حوزه  ی اختیارات دبیر مسابقه است و شرکت  کنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود سلب می  نمایند.