فراخوان کتاب

فراخوان کتاب

جایزه جهانی اربعین با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های ارزشمند ، حمایت و تشویق مولفان، مترجمان و مصححان و ناشران کشورهای مختلف و ترویج فرهنگ والای حسینی برگزار می‌شود. برای شرکت در بخش کتاب جایزۀ جهانی اربعین، می‌توانید آثار خود را  با موضوع اربعین (کلیات، معارف، تاریخ، رجال، اخلاق، علوم قرآنی، حدیث، ترجمه متون اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی، هنر و معماری اسلامی، مطالعات اسلامی معاصر ، ادبیات : اعم از شعر ، داستان کوتاه و بلند، رمان بزرگسال و کودک و نوجوان،  مستندنگاری و ….) به دبیرخانه ارسال فرمایید. جزئیات بیشتر در ادامه آمده است.

مقررات بخش کتاب

  • شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است .
  • تنها کتاب‌هایی در این جایزه مورد داوری و ارزیابی قرار می‌گیرند که برای نخستین‌بار در طی دو سال گذشته ترجمه و منتشر شده و پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای جایزه تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. آثار دریافت‌شده بازگردانده نخواهد شد.

ویژگی های آثار ارسالی

  • تناسب حجم کتاب با محتوا، فصل‌بندی موضوع ها، رعایت هماهنگی فصل ها و یکدستی مطالب، ذکر فهارس فنی، اهتمام به ویراستاری، آرایه مناسب کتاب و نداشتن اغلاط چاپی، رعایت معیارهای اساسی ترجمه در کتاب های ترجمه شده و رعایت آداب و قواعد تصحیح انتقادی متون به همراه توضیحات و حواشی لازم و ارائه نسخ بدل به حد کافی در کتاب های تصحیح‌ شده .
  • شرکت همزمان در سایر بخش‌های جایزه به شرط رعایت آیین نامه  های مربوطه مجاز است.
  • حوزه زبانی: محدودیت زبانی در نظر گرفته نشده است و علاوه بر زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی دیگر زبان‌ها مانند اسپانیولی، فرانسوی، آلمانی و ترکی نیز مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
  • موضوع آثار ارسالی باید مرتبط با بخش های مسابقه باشند. تشخیص نهایی این امر بر عهده ی داوران جایزه جهانی اربعین خواهد بود.
  • اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد آن در حوزه اختیارات دبیرخانه مسابقه است و شرکت  کنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود سلب می  نمایند.