فراخوان عکس

فراخوان عکس

بخش‌های مسابقه عکس:

تک عکس

مجموعه عکس

مقررات بخش عکس:

شرکت در مسابقه و ارسال آثار برای عموم آزاد است.

شرکت همزمان در هر سه بخش سفرنامه، عکس یا فیلم به شرط رعایت آیین نامه های مربوطه مجاز است.

هر عکاس می تواند تعداد 5 تک عکس و یک مجموعه عکس (3 تا 5 عکس) ارسال نماید.

آثار باید با فرمت JPEG ، ضلع کوچک 40 سانتیمتر و با رزولوشن 300 dpi از طریق یکی از درگاه های ارتباطی در نظر گرفته شده یا به صورت پستی ارسال گردند.

ارسال آثار با حجم کمتر از 20 مگابایت از طریق بارگذاری هنگام ثبت اثر انجام گیرد.

لازم است آثار با حجم بیشتر از 20 مگابایت پس از اعلام  مشخصات اثر و صاحب اثر از طریق یکی از درگاه-های ارتباطی، بر روی لوح فشرده ثبت گردند و از طریق پست به دبیرخانه ارسال شوند. حتماً بر روی لوح فشرده نام عکاس و نام اثر قید گردد.

عکس ها باید در ایام اربعین طی دو سال اخیر تهیه شده باشند.

ضروری است مشخصات هر اثر ارسالی شامل: نام و نام خانوادگی، سن، تحصیلات، نشانی دقیق و شماره ثابت و همراه عکاس، عنوان، مکان و زمان هر عکس با دقت در قسمت اطلاعات فردی و تکمیلی در سایت وارد شود.

آثار باید مستند باشند و از هرگونه دستکاری با نرم افزارهای رایانه‌ای یا حک و اصلاحی که جنبه مستند بودن عکس را مخدوش می‌سازد اجتناب گردد.

عکس‌های ارسالی نباید دارای امضای عکاس، تاریخ ، پاسپارتو، قاب ، واترمارک و لوگو باشند.

دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می‌شناسد. در صورتیکه خلاف آن اثبات شود اثر حذف و کلیه امتیازات متعلق به آن ابطال می‌شود.

عکس های ارسالی عودت نخواهد شد.

در صورت ناقص بودن فایل‌های ارسالی، آثار به نمایشگاه راه پیدا نخواهد کرد.

برگزارکننده ،کلیه حقوق چاپ و نشر آثار اعم از دیجیتال یا چاپ ورقی و برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را برای خود محفوظ می دارد.

به آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال آثار به دبیرخانه به منزله پذیرش شرایط خواهد بود.

به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه پایانی راه پیدا کند گواهی اهدا خواهد شد.

اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته‌ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و نیز تفسیر ابهامات ناشی از مفاد آن در حوزه ی اختیارات دبیر مسابقه است و شرکت کنندگان و داوران هر گونه حقی را در این رابطه از خود سلب می نمایند.